Oppslagstavle for Freidigtunet Borettslag

 • Hellene over garasjen (170-172-rekken)

  Publisert 10. feb. 2020

  Kjære beboere, På generalforsamlingen i fjor ble det tatt opp at en del av hellene i rekken 170-172 over garasjen vår er løse, og at de lager lyd når folk sykler på dem. Etter diskusjon på generalforsamlingen kom vi sammen frem til at styret skulle følge opp saken videre, og undersøke om det lot seg gjøre å fjerne eller feste hellene for å redusere støy. Saken ble oversendt til styret for realitetsbehandling. Styret har undersøkt hellene nærmere, og funnet ut at årsaken til at de lager lyd er at det vokser opp vegetasjon under klossene hellene hviler på. Det fører til at klossene ikke lengre står rett på underlaget, noe som gjør at hellene vipper litt og dermed lager lyd. Å fjerne dette ugresset vil bare gi en midlertidig løsning, da hellene vil lage lyd igjen så fort vegetasjonen vokser opp og gjør klossene ustødige igjen. Det å ta opp alle hellene for å fjerne ugresset vil også være en veldig omfattende og kostnadskrevende jobb som det ikke er rom for i dagens budsjett. Styret ønsker derfor å undersøke om det er mulig å bare fjerne hellene helt og heller ha betongunderlaget som gangvei, eventuelt å asfaltere gangveien. Dette vil i såfall måtte beregnes inn i årets budsjett. Alternativet er å la hellene være som de er nå, da det ikke finnes noen rimelig løsning som vil både sikre tilstrekkelig drenering og gi et helt jevnt underlag for hellene. Fordi disse forslagene innebærer både en utgift for borettslaget og en endring i utseendet på gangveien ved rekken 170-172 ønsker styret at det er generalforsamlingen som skal ta stilling til dette. Styret kommer derfor til å fremme forslag til generalforsamlingen om saken. Dersom noen beboere ønsker å fremme forslag er det også fortsatt mulig, fristen for dette er 20. februar. Ta gjerne kontakt med oss i styret dersom dere lurer på noe, Mvh Styret i Freidigtunet borettslag

 • Generalforsamling 2020

  Publisert 02. feb. 2020

  Tid: 18:00 - 20:00, Stenbråten skole

  Til andelseierne i Freidigtunet Borettslag Ordinær generalforsamling 2020 Det vises til borettslagslovens § 7-4: ”Laget skal avholde ordinær generalforsamling innen utgangen av juni hvert år. Styret skal på forhånd varsle alle andelseiere med kjent adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som noen ønsker skal tas opp”. Freidigtunet Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling Tirsdag 07.05.2020 kl. 18:00. Møtet avholdes på Stenbråten skole. Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest Fredag 20.02.2020. For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det: - gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen - formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over, med en god forklaring på hva som ønskes gjort - hvis det er hensiktsmessig for forslaget, bør det også komme fram et estimert prisoverslag Forslag sendes til styret i Freidigtunet Borettslag via: freidigtunet.lettstyrt.no eller legges i postkassa til Styret Hilsen, Freidigtunet Borettslag Styret 02.02.20

 • Tid for å teste røykvarsleren!

  Publisert 01. des. 2019

  I dag er det røykvarslerens dag, og selv om våre røykvarslere heldigvis ikke har behov for batteriskifte årlig så er det viktig å gjennomføre den årlige testen for å sikre at de virker som de skal. Det er viktig at alle beboere tester sine røykvarslere nå før jul! Test av røykvarslere - Alle har fått utdelt "Veiledning om brannsikring", og den ligger også digitalt tilgjengelig her på Freidigtunets nettside. - Beboere skal gjennomføre en test av alle sine røykvarslere en gang hvert år. Testen gjennomføres ved å laste ned appen Audiolink. Mer informasjon om hvordan testen gjennomføres finner dere i "Veiledning om brannsikring". - Dersom testen viser at alt er i orden trenger dere ikke gjøre noe :) - Dersom testen viser at det er en feil på anlegget må dere kontakte styret, slik at vi kan få Boligbrann AS til å rette opp i feilen. - Beboere som ikke klarer å gjennomføre test av sine røykvarslere kan ta kontakt med styret via Lettstyrt for hjelp. Ta kontakt dersom dere har spørsmål. Hilsen Styret

 • Julegrantenning 1. desember

  Publisert 24. nov. 2019

  Tid: 16:15 - 17:15, Den store plenen

  Tradisjonen tro ønsker styret velkommen til tenning av julegrana vår første søndag i advent, altså 1. desember. Vi stiller med gløgg til alle fra 16.15, og håper på at nissen takker ja til invitasjonen sin også i år og kommer med en hilsen til alle de snille barna i borettslaget vårt. Vi tenner lyset på julegrana klokken 16.30 mens korpset spiller for oss :) Hilsen styret :)

 • Varsel om økning av felleskostnadene fra 1.1.2020

  Publisert 16. nov. 2019

  Styret i Freidigtunet Borettslag har bestemt at det er behov for å øke felleskostnadene med 10% fra 1.1.2020. Dette er for å ta hensyn til de økte kommunale avgiftene knyttet til vann, avløp og renovasjon, samt å bygge opp kapital til å gjennomføre de forestående vedlikeholdsprosjektene i borettslaget. Bygningsmassen vår begynner å bli eldre, og med det stiger behovet for jevnlig kontroll og vedlikehold. Forrige økning av felleskostnadene ble gjennomført 1.3.2014, og var på 20%. Styret har jobbet for å holde felleskostnadene nede, men ser at vi har behov for en økning på dette tidspunktet for å kunne gjennomføre det nødvendige vedlikeholdet. Det kan bli aktuelt å måtte heve felleskostnadene igjen på et senere tidspunkt om styret ser at vedlikeholdsbehovet er større enn først beregnet. Hilsen styret i Freidigtunet Borettslag

 • Dagens agenda

  Publisert 29. apr. 2019

  Dugnad 2019 Se vedlegg

 • Feiing av garasje og uteområder tirsdag 30. april!

  Publisert 27. apr. 2019

  Tid: 08:00 - 16:00, Garasjen og uteområdet

  Tirsdag 30.04 blir det feiing av garasjen og uteområdet i borettslaget. Ingen biler kan stå i garasjen mellom 08.00 og 16.00 denne dagen, og alt som står på bakken i garasjen må fjernes. Feiebilen tar kun bilveiene, så flott om alle kan feie ut av egen carport og innkjørsel før tirsdag om dere vil bli kvitt grusen der også. Dette kan for eksempel gjøres i forbindelse med dugnaden vår på mandag! Hilsen styret

 • Container og dugnad

  Publisert 22. apr. 2019

  Kjære beboere, Det er vår og tid for vårrengjøring i både hjem og borettslag. Styret har derfor bestilt containere som vil stå på gjesteparkeringen ved den store plenen fra 25. april til 30. april. Det vil være tre containere - en for blandet avfall, en for elektrisk avfall og en for farlig avfall. Pass på å kaste riktig avfall i riktig container, og husk av vanlig husholdningsavfall, papir og matavfall fortsatt skal i den vanlige søpla :) Minner også om dugnaden 29. april, vi gleder oss til å gjøre en innsats sammen med dere for å gjøre borettslaget vårt fint til våren :) Hilsen Styret

 • Dugnad 29. april

  Publisert 11. apr. 2019

  Tid: 17:30 - 20:00

  Kjære beboere, Nå er våren her, og det er tid for dugnad og vårrengjøring i borettslaget vårt. I år blir det dugnad mandag 29. april fra 17.30 til 20.00. Liste over oppgaver som skal gjøres på årets dugnad kommer. Gi gjerne beskjed om du vet om noe som bør ordnes. Gjennom dugnaden bidrar vi til at Freidigtunet er et fint sted å bo, og det at vi løser en del enkelt vedlikehold i fellesskap gjør det også mulig å ha lave felleskostnader i borettslaget vårt. Styret ønsker også at dugnaden skal være en hyggelig samling for beboerne etter en lang vinter, og inviterer derfor alle som deltar på pølser og is. Hilsen styret :)

 • Vedlikeholdsarbeid i garasjen

  Publisert 04. apr. 2019

  Hei Freidigtunet, Det blir montert filter på lufteanlegget i garasjen onsdag 10. og torsdag 11. april. Problemer med os som kan skade bilene og som utløser brannalarmen gjør at dette er et nødvendig tiltak. Onsdag 10. og torsdag 11. april mellom kl. 09:00 og 15:00 er det derfor ikke mulig å kjøre ut og inn av garasjen. Skal du benytte bilen i dette tidsrommet, så kan du benytte gjesteparkeringa ute. Biler som ikke skal brukes i dette tidsrommet kan stå parkert i garasjen. Det er BVR AS som skal utføre arbeidet. Mvh, Styret